Overbygd sorteringsrampe

Begrunnelsen for nybygget er økte krav fra myndighetene, samt å kunne yte bedre service til de besøkende. Vi har nå bemannet mottaksområde for farlig avfall og EE-avfall. Anlegget er på 400m2 og har også to binger til kompostprodukter. Skattkammeret er flyttet til nybygg. GL-Prosjektservice har hatt hovedentreprise på bygget.