Nytt slamanbud

SJT Miljø startet med slamtømminger for HIM i 2016. Det har i hele 2016 vært tett dialog mellom selskapene både på leder- og på operatørnivå for å sikre et best mulig resultat for partene og for de som skulle ha sin anlegg tømt.

Det er ikke til å unngå at det i et så stort oppdrag blir noen utfordringer underveis. Her er det nytt geografisk område og nye anlegg for SJT, det er store datamengder som skal på plass i HIM sitt IT-system og det er nye IT-løsninger å forholde seg til for begge parter.  Når året ebbet ut kunne vi konkludere med at vi kom i mål med de fleste oppgavene og at kundene fikk tømt sine anlegg tidsnok. Vi ser også at rutinene har fungert stadig bedre utover året og at partene har god oversikt på det som skal utføres i 2017.