Nytt renovasjonsanbud

RenoNorden har stått for innsamling av husholdningsavfall for HIM fra 2010 til 2016. Høsten 2015 ble det utlyst nytt anbud og det var RenoNorden som også denne gang ga det beste tilbudet. Ny kontakt ble signert våren 2016 med oppstart fra 1/1-2017.

En av RenoNorden sine nye renovasjonsbiler under veiing på Toraneset.