Nye behandlings-kontrakter

Vinteren 2016 lyste HIM ut 8 større behandlingskontrakter på anbud. 7 av disse hadde oppstart 1. juli, mens den 8. hadde oppstart ved årsskiftet 2016/2017.

Avfall er blitt en handelsvare. Noen av disse har positiv verdi, mens en del avfallsfraksjoner fortsatt er kostbare å sluttbehandle.

For HIM er det viktig å levere vårt avfall til de miljømessig beste anleggene, og til lavest mulig behandlingspris eller høyest mulig salgspris. Disse kontraktene har en varighet på 3- 6 år + opsjoner.