Endringer og prosjekter siste år

HIM gjennomfører til stadighet prosjekter og aktiviteter for å forbedre driften og for å iverksette tiltak som skal oppfylles på vegne av eiere og myndighetene. 2016 har ikke vært noe unntak fra dette.