Renovasjonsgebyret

Renovasjonsgebyret hadde vært 35% høyere hvis konsumprisindeksen hadde vært fulgt fra 2009 til 2017.