Organisasjon 2016

HIM hadde ved inngangen til 2017 totalt 36 hele stillinger og 2 deltidsstillinger samt 2 lærlinger i gjenvinningsfaget. I tillegg var 2 ansatt i prosjektstilling på kundesenteret. Det har ikke vært noen endringer i ledergruppa i HIM i løpet av 2016.