Nøkkeltall

Antall slamanlegg som tømmes av HIM
Antall husholdningskunder renovasjon
Antall hyttekunder renovasjon