Mottak av næringsavfall og deponi

Miljøparken på Årabrot har fått økt bemanning innen farlig avfall fra nærings kunder. Det gjør at vi kan gi rådgivning og støtte til våre næringskunder innen fagfeltet dirkete på plassen. Har også økt bemanningen og kompetansen på vår miljøstasjon i Etne, men der har vi ikke vekt, og kan derfor bare ta imot en begrenset mengde næringsavfall.