Informasjon i næringsavdelingen

En viktig oppgave for næringsavdelingen er å informere og veilede næringslivet om hvordan vanlig og miljøfarlig avfall skal håndteres. I den forbindelse har HIM også laget informasjonsmateriell som deles ut der det trengs.