Kundesenteret

Kundesenteret bestod ved årsskiftet av ni personer, hvorav to er midlertidig engasjert i pågående prosjekter. I tillegg til den daglige drift var det to nye oppgaver som var spesielt arbeidskrevende i 2016.


Elisabeth fra kundesenteret var med SJT-bilen for å lære hvordan slamtømming foregår i praksis.
Det er god kunnskap å ha når kunder ringer og spør.

Den største av de nye oppgavene var å få på plass dataregisteret for slamkundene. Det innebar å lære slam som et nytt fagfelt samt kvalitetssikring av data mottatt av eierkommunene. Deretter ble dette benyttet til å lage et godt ruteopplegg for SJT sine tømmeoppdrag, samt å fakturere slamavgift til husholdningskundene.

Mot slutten av året og inn i 2017 var det også et omfattende arbeid knyttet til nytt renovasjonsanbud med tilhørende omlegging av tømmeruter. Nye ruter for de fleste abonnentene skulle på plass i fagsystemet i tett dialog med RenoNorden. Mange kunder ønsket også hjelp til å få oversikt over sine nye tømmedager. Her kunne vi bl.a. hjelpe til med veiledning på HIM sine hjemmesider, bestilling av SMS-varsling og nedlasting av App med tømmekalender.

Hovedoppgaven til kundesenteret er å besvare de mange tusen henvendelsene som hvert år kommer til HIM på telefon, epost og brev. Kundesenteret har også oppgaver innen regnskap, fakturering, informasjonsarbeid, ruteplanlegging og utplassering/utskifting av beholdere hos HIM sine kunder. Daglig oppfølging av RenoNorden og SJT fra kundesenteret bidrar til at oppgavene blir utført til rett tid og at evt. feil og mangler blir rettet.

Det legges stor vekt på at de som arbeider på kundesenteret skal ha innsikt i de praktiske oppgavene, i tillegg til det arbeidet som utføres fra kontoret. Alle på kundesenteret er derfor jevnlig ute på befaringer og på praktiske oppdrag.