Informasjonsarbeid og omdømmebygging

HIM etablerte egne Facebook-sider høsten 2015, og har hatt en stadig økende følgerskare gjennom året. Videre har vi satset sterkt på tømme-App og sluttet med tømmekalender i papir. Affi Bruktbutikk fikk egen Facebook-side våren 2016.

Innformasjonsarbeid

Mediebildet er svært omskiftelig, og den utviklingen er HIM med på! I tillegg til tradisjonelle avisannonser og direktesendt informasjonsavis har HIM vært tilstede på ulike nettsteder, etablert seg godt på Facebook og utviklet egne internettsider. En del av informasjonsarbeidet har vært benyttet til å markedsføre ny digital tømmekalender/ App.

De fleste abonnentene benytter nå digital tømmekalender, men HIM hadde en del henvendelser for å få tilsendt papirkalender mot slutten av året. Ved årsskiftet hadde ca 7000 personer lastet ned appen, og pr 31/3-2017 var tallet 9.323..

På slutten av 2016 ble det besluttet at HIM skulle utarbeide digital årsmelding.

Stadig flere mediekanaler gjør det mulig å spisse informasjon mot enkelte målgrupper, geografiske områder osv. Samtidig blir det stadig mer utfordrende å nå fram i det store mediebildet.

Omdømmebygging og avfallsreduksjon

HIM har gjennom året støttet en rekke loppemarkeder og ytt støtte til kjøp av tøybleier. Videre har vi utviklet Affi Bruktbutikk på Årabrot Miljøpark og markedsført denne mer aktivt. Dette har trolig bidratt til betydelig avfallsreduksjon og forhåpentlig også til ytterligere å forbedre vårt renome.

HIM har også vært tilstede ved en rekke positive arrangement i distriktet, dels ved stands og med praktisk bistand, samt gitt støtte til noen ryddedugnader. Vi ser imidlertid at denne ordningen er for lite kjent.

Kundeundersøkelser viser at HIM har et godt renomme. God innsats fra de ansatte har bidratt til dette.