Kurs og opplæring

Hver år deltar mange av HIM sine ansatte på kurs og opplæring for å sikre at relevant og faglig kompetanse er på plass i alle ledd i organisasjonen. Her er noe av det som ble gjennomført i 2016.

Asbestkurs

Kurset gir grunnleggende informasjon om asbest, håndtering og pakking av asbest, samt hvor vi som oftest finner det i dag. Kurset ble arrangert for HIM sine ansatte, men private og offentlige bedrifter ble også invitert til å delta og stilte med deltakere.

Kurs for transport

NFFSs grunnkurs om forsvarlig håndtering, deklarering og forberedelse til transport av farlig avfall.  Kurset underbygger myndighetenes krav til dokumentert kompetanse for de som ervervsmessig transporterer farlig avfall. Kurset ble arrangert for HIM sine ansatte, men private og offentlige bedrifter ble også invitert til å delta og stilte med deltakere.

Kundebehandling

Kurset ble gjennomført for alle ansatte og var i regi av Lindorff i HIM sine lokaler.  Kurset tok for seg god kundebehandling og ulike måter å håndtere utfordrende situasjoner og samtaler.  Kurset hadde som mål både å hjelpe de som jobber direkte med kundene og de som hovedsakelig møter kunder på telefon.

Kompostkurs

Avfall Norge arrangerte kurs i kompostering på Toraneset Miljøpark i september 2016. Nær 40 deltakere fra hele landet deltok på kurset. Deltakerne var fra interkommunale selskaper, kommuner og offentlige og private selskaper.