Internkontroll- og avvikssystem

HIM har i flere år hatt elektronisk internkontrollsystem som er bygget opp med et avvikssystem og fire håndbøker. Håndbøkene er Driftshåndbok, HMS-håndbok, Personalhåndbok og Lederhåndbok.
I 2016 i innførte vi i tillegg et personalsystem der den enkelte bl.a. kan søke om ferie og fri og registrere sykefravær og kompetanse (utdanning, kurs og sertifikater).
Alle systemene våre er tilgjengelige på PC og App for smarttelefon.