HMS, kvalitetssikring og Miljø

HIM ble godkjent som miljøfyrtårnkonsulent på slutten av året 2015 og kan dermed bistå bedrifter i prosessen fram til sertifisering. I 2016 var HIM konsulent for Edda kino i Haugesund, som ble sertifisert miljøfyrtårn i januar 2017.

Følgende øvelser og kurs har blitt gjennomført i 2016:

  • Interne brannøvelser på alle anlegg
  • Beredskapsøvelse akutt forurensing på Toraneset og Årabrot
  • Førstehjelpskurs med hjertestarter på Toraneset og Årabrot