Antall betalende privatpersoner på våre anlegg i 2016.

Årabrot Miljøpark
Toraneset Miljøpark
Etne Miljøstasjon
Alle anlegg