Virksomhetens art og hvor den drives

Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) er et interkommunalt selskap (IKS) eid av kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord. Selskapet er opprettet for å utføre oppgaver tilknyttet renovasjon, slam og gjenvinning for disse kommunene. Selskapet har hovedkontor i Vindafjord kommune.

HIM utfører i dag alle renovasjons og slamtjenester for eierkommunene. I tillegg tilbyr selskapet renovasjonstjenester til næringslivet i Nord-Rogaland.