Likestilling

HIM har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling. I selskapet skal det ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering.

Selskapet har tradisjonelt rekruttert fra svært mannsdominerte miljøer, men dette har endret seg de senere årene. Av selskapets 39 fast ansatte (inkl. 2 lærlinger) er 12 kvinner, inkl. en kvinnelig lærling i gjenvinnings-faget. Daglig leder er kvinne og ledergruppen i HIM består av 3 kvinner og 3 menn. Styret bestod i 2016 av 3 kvinner og 5 menn, men består f.o.m. 15.03.17 av 4 kvinner og 4 menn.