Årsmelding 2016

Velkommen til digital årsmelding for HIM IKS. HIM har nå tatt steget over til papirløs versjon av årsmeldingen. Med det gjør vi årsmeldingen lettere tilgjengelig for flere lesere. I tillegg har HIM alltid fokus på miljøet, og en papirløs versjon av årsmeldingen er i tråd med dette.